Dat de Tweede Kamer al ruim negen jaar lang haar best doet voor de zeilschepen, blijkt wel uit de volgende waslijst aan Kamerstukken. Deze bemoeienis van de Kamer heeft het Ministerie al die tijd scherp gehouden, maar helaas verder geen concrete resultaten opgeleverd.

Daarbij speelt ook een rol, dat het Ministerie de Tweede Kamer bij verschillende gelegenheden onvolledig, in enkele gevallen zelfs onjuist, heeft geïnformeerd. Daarmee wekte het Ministerie de indruk, dat het met de problemen voor de zeilschepen allemaal best wel meeviel. Omdat de materie zo complex is, hadden Kamerleden -heel begrijpelijk- niet altijd direct een weerwoord op dergelijke onjuiste en onvolledige informatie.

Datum Tijdlijn* Soort document Trefwoorden
2016-08-26 9jr/2m Vragen en beantwoording Kamerleden Jacobi (PvdA) en De Boer (VVD) Overdracht certificeringswerkzaamheden aan internationaal erkend klassebureau (RINA)
2015-03-10 7jr/10m Vragen en beantwoording Kamerlid Bashir (SP) Beperking vaargebied, lekstabiliteit, doeltreffendheid voorschriften
2015-01-21 7jr/8m Algemeen overleg (AO) vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu Problematiek Denemarken, beperking vaargebieden, gelijke behandeling
2015-01-15 7jr/8m Schriftelijk overleg vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu Problematiek Denemarken, gelijke behandeling, toepassing SOLAS.
2014-11-14 7jr/6m Vragen en beantwoording Kamerlid De Boer (VVD) Toepassing Solas, zaak bij het Europese Hof
2014-11-14 7jr/6m Vragen en beantwoording Kamerlid De Vries (PvdA) Voorstel Denemarken, algemeen belang, disproportioneel, discriminatoir
2013-11-29 6jr/5m Vragen en beantwoording Kamerleden Van Hijum en De Rouwe (CDA) Uitzicht op overeenkomst met Denemarken, beperking vrije verkeer, 5 mijls zone.
2013-02-06 5jr/8m Algemeen overleg (AO) vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu Vragen Bashir (SP), Denemarken bereid tot overleg, opzegging Memorandum of Understanding, situatie in Duitsland zou bevredigend zijn.
2012-12-18 5jr/6m Schriftelijk overleg vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu Onvolledige wetgeving, ongelijke behandeling, niet-mechanisch voortbewogen, onnodige kosten, reactie Denemarken op ingebrekestelling
2012-12-11 5jr/6m Brief Ministerie IenM aan Tweede Kamer Infractieprocedure, regelgeving voor zeilschepen op Europees niveau, Denemarken bereid tot overleg
2012-03-28 4jr/9m Vragen en beantwoording Kamerleden De Rouwe en Van Hijum (CDA) Veelvuldige controles door "Wasserschutzpolizei" rechtmatig? Aandringen op terughoudendheid
2011-06-01 4jr Vragen en beantwoording Kamerleden Jacobi, Dijksma en Smeets (PvdA) Meldplicht voor zeilschepen, overleg COSS, infractieprocedure
2011-04-19 3jr/10m AO vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu Meldplicht voor zeilschepen, problemen in Duitsland en Denemarken nog niet opgelost, uitzicht op Europese richtlijn voor zeilschepen, uitspraak Europese Commissie op klacht op korte termijn verwacht.
2010-09-15 3jr/3m Verslag Transportraad 15 en 16 september 2010 Oplossing voor zeilschepen dringend noodzakelijk
2010-06-12 3jr AO vaste kamercommissie Europese Zaken/Verkeer en Waterstaat Klacht bij Europese Commissie enige optie? Andere opties?
2010-06-07 3jr Brief Ministerie IenM aan Tweede Kamer Uitspraak klacht op z'n vroegst in juni 2010. Voortdurend geschil over "niet-mechanisch voortbewogen", geen beweging in standpunten. Partijen (NL, DK, DE) kunnen niet tot elkaar komen.
2009-10-06 2jr/4m Vragen en beantwoording Kamerlid Van Hijum (CDA) ISPS-boetes in Flensburg, gesprekken met Deense en Duitse ambassadeurs, geen zicht op "bestand", Europees traject via het COSS het meest kansrijk.
2009-06-25 2jr AO vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat Geheel gewijd aan zeilschepen. Duitsland en Denemarken buitengewoon halsstarrig, Nederlandse certificaten moeten geaccepteerd worden. Moet Nederlandse regering zelf een klacht indienen? Optreden ministerie "slappe hap", hardere actie nodig
2009-06-18 2jr Motie Van Hijum (CDA) Druk op EC om klacht snel te behandelen, acceptatie nationaal certificaat gedurende behandeling, overwegen zelf een klacht in te dienen.
2009-06-18 2jr Plenair debat Tweede Kamer Maritiem en cultuurhistorisch erfgoed staat op het spel, tijd voor actie tegen Duitsland en Denemarken, Staatssecretaris vertrouwt op rechtszaak in Denemarken en klacht bij EC
2009-06-16 2jr Brief Staatssecretaris BuZa aan Tweede Kamer Klacht van Nederlandse overheid tegen Denemarken "zeer ongebruikelijk", belast relaties met beide landen.
2009-06-10 2jr Brief Staatssecretaris V&W aan Tweede Kamer Brief aan Europees Commissaris Tajani ter ondersteuning van de klacht van de BBZ.
2009-06-10 2jr Brief Staatssecretaris V&W aan Europese Commissie Ondersteuning klacht van de BBZ.
2009-05-29 1jr/11m Brief Staatssecretaris V&W aan Tweede Kamer Reactie op advies Parlementair Advocaat
2009-05-12 1jr/11m Rapport Parlementair Advocaat - Juridische analyse certificering zeezeilschepen Belemmering van het vrije verkeer, 4 handelingsmogelijkheden.
2009-04-15 1jr/10m Brief Staatssecretaris V&W aan Tweede Kamer StaVaZa: Duitsland en Denemarken bewegen niet, tijdelijke oplossing certificering, EC van mening dat SOLAS en Europese richtlijn niet van toepassing zijn op zeilschepen
2009-03-19 1jr/9m Brief Staatssecretaris V&W aan BBZ Tijdelijke certificeringsopties, afwijzing alternatieven
2009-03-18 1jr/9m Brief BBZ aan vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat Afwijzing SOLAS overeenkomst NL, DK en DE (onuitvoerbaar, 5 mijls beperking is gevaarlijk), onredelijke eisen ministerie, kweekvijver koopvaardij, juridische onderbouwing belemmering vrije verkeer.
2008-10-03 1jr/4m Vragen en beantwoording Kamerleden Van Hijum en Koppejan (CDA) Aanhouding "Catharina" in Denemarken, , weigering SPS-certificaat, veiligheidsniveau is voldoende. Er komen internationale regels voor zeilschepen.
2008-06-09 1jr Brief Ministerie van V&W aan BBZ [helaas corrupt]
2007-06-20 0jr Vragen en beantwoording Kamerleden Kortenhorst en Van Hijum (CDA)
Idem, nagekomen antwoord
Problemen met acceptatie certificaten, eerste schepen aan de ketting gelegd, zoeken naar internationale oplossing, status klassebureau Register Holland

*) jr/m: jaar, maanden sinds eerste aandacht in Tweede Kamer.