De Historie1

In Duitsland ontstonden de eerste problemen met de certificaten van de Nederlandse zeezeilschepen in september 1994.

De directe aanleiding was de aanhouding in het Nederlandse schip "Swan van Makkum", dat in Kiel werd aangehouden omdat het schip geen Solas Passenger Ship Safety Certificate had, terwijl het volgens de Duitse autoriteiten:

  • op commerciële basis passagiers vervoerde,
  • een internationale reis maakte,
  • niet van primitieve bouw is,
  • mechanische voortstuwing heeft (zelfs meer dan 400 kW)

Naar aanleiding van deze aanhouding werd in 1994 en begin 1995 uitvoerig overleg gepleegd tussen DGSM en het Bundesministerium für Verkehr.

De Duitse autoriteiten stelden zich aanzienlijk soepeler op dan indertijd de Deense.

Reeds in een brief van 3 februari 1995 werd door het Bundesministerium für Verkehr medegedeeld dat de Nederlandse zeilende passagiersschepen met een lengte tussen 12 en 40 meter en met maximaal 36 passagiers worden geaccepteerd onder de voorwaarde dat aan de schepen een Certificaat van Deugdelijkheid en een Verklaring betreffende de veiligheidsstandaard van het schip dat gelijkwaardig is aan dat als vereist volgens Solas is uitgereikt.
Verder moesten de schepen voldoen aan het UitwateringsverdragCOLREG en MARPOL.

Op basis van deze overeenstemming konden de Nederlandse zeilschepen uiteindelijk tot eind 2006 probleemloos in Duitsland varen.


1 Grotendeels ontleend aan "Beschrijving van de Nederlandse regels voor zeegaande zeilschepen met passagiers" door A. Elfering