Concept overeenkomst Nederland-Denemarken (2)

Dit weekend verstuurde de BBZ de definitieve versie van de concept-overeenkomst tussen Nederland en Denemarken aan haar leden.

Van verschillende kanten kreeg ik de opmerking dat de overeenkomst lastig te begrijpen is vanwege het ingewikkelde Engelse taalgebruik. Bijgaand treft u daarom een Nederlandse vertaling aan.

De overeenkomst, in samenhang met de begeleidende brief van het ministerie van I&M, zal vergaande consequenties hebben voor vrijwel alle Nederlandse zeilschepen. In de loop van de komende week zal ik mijn op- en aanmerkingen en vragen naar de BBZ sturen. Ik houd u daarvan op de hoogte.

Bijlage: Nederlandse vertaling concept-overeenkomst NL-DK (PDF)